Phụ tùng , Phụ Kiện ( Nhóm 4 )

GERARDIPOWER UNIT kit266267502503ITALY

POWER UNIT kit-266-267-502-503

POWER UNIT kit-266-267-502-503

GERARDIPOWER UNIT kit266267502503ITALY

GERARDIPOWER UNIT kit270(AB)ID(030405)505ITALY

POWER UNIT kit-270(A-B)-ID(03-04-05)-505

POWER UNIT kit-270(A-B)-ID(03-04-05)-505

GERARDIPOWER UNIT kit270(AB)ID(030405)505ITALY

GERARDIKit CENTRALINA399400401402402/90405H403404ITALY

Kit CENTRALINA-399-400-401-402-402/90-405H-403-404

Kit CENTRALINA-399-400-401-402-402/90-405H-403-404

GERARDIKit CENTRALINA399400401402402/90405H403404ITALY

GERARDIPOWER UNIT kitC(396397398)D(393394395396397398)ITALY

POWER UNIT kit-C(396-397-398)-D(393-394-395-396-397-398)

POWER UNIT kit-C(396-397-398)-D(393-394-395-396-397-398)

GERARDIPOWER UNIT kitC(396397398)D(393394395396397398)ITALY

GERARDIKit CENTRALINA392B392B(/2/3/4)392C(/2/3/4)407EITALY

Kit CENTRALINA-392B-392B(/2/3/4)-392C(/2/3/4)-407E

Kit CENTRALINA-392B-392B(/2/3/4)-392C(/2/3/4)-407E

GERARDIKit CENTRALINA392B392B(/2/3/4)392C(/2/3/4)407EITALY

GERARDIPOWER UNIT kit391B391B(/2/3/4)391C(/2/3/4)407DITALY

POWER UNIT kit-391B-391B(/2/3/4)-391C(/2/3/4)-407D

POWER UNIT kit-391B-391B(/2/3/4)-391C(/2/3/4)-407D

GERARDIPOWER UNIT kit391B391B(/2/3/4)391C(/2/3/4)407DITALY

GERARDIKit CENTRALINA390B390(/2/3/4)39OC(/2/3/4)407CITALY

Kit CENTRALINA-390B-390(/2/3/4)-39OC(/2/3/4)-407C

Kit CENTRALINA-390B-390(/2/3/4)-39OC(/2/3/4)-407C

GERARDIKit CENTRALINA390B390(/2/3/4)39OC(/2/3/4)407CITALY

GERARDIPOWER UNIT kit393397394395396398ITALY

POWER UNIT kit-393-397-394-395-396-398

POWER UNIT kit-393-397-394-395-396-398

GERARDIPOWER UNIT kit393397394395396398ITALY

GERARDIKit CENTRALINA392392(/2/3/4)392A(/2/3/4)407BITALY

Kit CENTRALINA-392-392(/2/3/4)-392A(/2/3/4)-407B

Kit CENTRALINA-392-392(/2/3/4)-392A(/2/3/4)-407B

GERARDIKit CENTRALINA392392(/2/3/4)392A(/2/3/4)407BITALY

GERARDIPOWER UNIT kit391391(/2/3/4)391A(/2/3/4)407AITALY

POWER UNIT kit-391-391(/2/3/4)-391A(/2/3/4)-407A

POWER UNIT kit-391-391(/2/3/4)-391A(/2/3/4)-407A

GERARDIPOWER UNIT kit391391(/2/3/4)391A(/2/3/4)407AITALY

GERARDIKit CENTRALINA390390(/2/3/4)390A(/2/3/4)407ITALY

Kit CENTRALINA-390-390(/2/3/4)-390A(/2/3/4)-407

Kit CENTRALINA-390-390(/2/3/4)-390A(/2/3/4)-407

GERARDIKit CENTRALINA390390(/2/3/4)390A(/2/3/4)407ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES285(ABCDEFGH)569(ABCDEFGH)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES-285(A-B-C-D-E-F-G-H)-569(A-B-C-D-E-F-G-H)

SPARE PARTS & ACCESSORIES-285(A-B-C-D-E-F-G-H)-569(A-B-C-D-E-F-G-H)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES285(ABCDEFGH)569(ABCDEFGH)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI271271D283285569ITALY

RICAMBI & ACCESSORI-271-271D-283-285-569

RICAMBI & ACCESSORI-271-271D-283-285-569

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI271271D283285569ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES257284286295294293292290ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES-257-284-286-295-294-293-292-290

SPARE PARTS & ACCESSORIES-257-284-286-295-294-293-292-290

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES257284286295294293292290ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI258360355356282410361ITALY

RICAMBI & ACCESSORI-258-360-355-356-282-410-361

RICAMBI & ACCESSORI-258-360-355-356-282-410-361

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI258360355356282410361ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(375>377)291297325370370AITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(375->377)-291-297-325-370-370A

SPARE PARTS & ACCESSORIES(375->377)-291-297-325-370-370A

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(375>377)291297325370370AITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(365>368)105420430ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(365->368)-105-420-430

SPARE PARTS & ACCESSORIES(365->368)-105-420-430

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(365>368)105420430ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(315324)300303A306A306B306CITALY

RICAMBI & ACCESSORI-(315-324)-300-303A-306A-306B-306C

RICAMBI & ACCESSORI-(315-324)-300-303A-306A-306B-306C

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(315324)300303A306A306B306CITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(300>309)190ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(300->309)-190

SPARE PARTS & ACCESSORIES(300->309)-190

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(300>309)190ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(132135)260262380381382383384431440570570SITALY

RICAMBI & ACCESSORI-(132-135)-260-262-380-381-382-383-384-431-440-570-570S

RICAMBI & ACCESSORI-(132-135)-260-262-380-381-382-383-384-431-440-570-570S

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(132135)260262380381382383384431440570570SITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(310311312313313R313A)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(310-311-312-313-313R-313A)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(310-311-312-313-313R-313A)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(310311312313313R313A)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI317ITALY

RICAMBI & ACCESSORI-317

RICAMBI & ACCESSORI-317

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI317ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(192192S)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(192-192S)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(192-192S)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(192192S)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(217218152210211)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(217-218-152-210-211)

RICAMBI & ACCESSORI(217-218-152-210-211)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(217218152210211)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(212225)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(212-225)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(212-225)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(212225)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(230E 320A 320)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(130E -320A-320)

RICAMBI & ACCESSORI(130E -320A-320)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(230E 320A 320)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(230(B > M)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(230(B -> M)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(230(B -> M)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(230(B > M)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(120A > 127A)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(120A -> 127A)

RICAMBI & ACCESSORI(120A -> 127A)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(120A > 127A)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(200 > 207)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(200 -> 207)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(200 -> 207)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(200 > 207)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(160 > 169)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(160 -> 169)

RICAMBI & ACCESSORI(160 -> 169)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(160 > 169)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(242G > 247G)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(242GG -> 247G)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(242GG -> 247G)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(242G > 247G)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(242G > 247G)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(242G -> 247G)

RICAMBI & ACCESSORI(242G -> 247G)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(242G > 247G)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(140G > 149G)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(140G -> 149G)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(140G -> 149G)

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIES(140G > 149G)ITALY

GEARDIRICAMBI & ACCESSORI(140T > 247T)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(140T -> 247T)

RICAMBI & ACCESSORI(140T -> 247T)

GEARDIRICAMBI & ACCESSORI(140T > 247T)ITALY

GEARADISPARE PARTS & ACCESSORIES(242 > 247)ITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(242 -> 247)

SPARE PARTS & ACCESSORIES(242 -> 247)

GEARADISPARE PARTS & ACCESSORIES(242 > 247)ITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(140 > 149)ITALY

RICAMBI & ACCESSORI(140 -> 149)

RICAMBI & ACCESSORI(140 -> 149)

GERARDIRICAMBI & ACCESSORI(140 > 149)ITALY

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIESITALY

SPARE PARTS & ACCESSORIES(230 -> 250)

SPARE PARTS & ACCESSORIES

GERARDISPARE PARTS & ACCESSORIESITALY

GERARDIRICAMBI & ACCESSORIITALY

RICAMBI & ACCESSORI (120->128)

RICAMBI & ACCESSORI

GERARDIRICAMBI & ACCESSORIITALY

Sản phẩm nổi bật

Pa lăng cân bằng Kromer

Pa lăng cân bằng Kromer

Plate form for Power Chuck Fixtures

Plate form for Power Chuck Fixtures

Rotary Hydraulic Cylinders

Rotary Hydraulic Cylinders

Phụ kiện

Phụ kiện cho mâm cặp

Collet Chucks

Collet Chucks

Super Thin Chucks

Super Thin Chucks

Steel Body Chucks

Steel Body Chucks

Scroll Chucks

Scroll Chucks

DIN Chucks

DIN Chucks

Mâm cặp khí nén

Mâm cặp khí nén

MSB PLUS KORLOY

MSB PLUS KORLOY

GRADE PC3035

PC3035 In grooving and parting, tools are easily fractured and get wear from chattering due to narrow and long insert in high speed cutting. In addition, spindle, shaft and..

Taegutec endmill 5 Axis

Dao phay ngón hợp kim cho máy 5 trục

Endmil HMX Series Zcc-ct

Endmil HMX Series Zcc-ct

Endmil PM Series Zcc-ct

Endmil PM Series Zcc-ct

Endmil UM Series Zcc-ct

Endmil UM Series Zcc-ct

Endmil VPM Series Zcc-ct

Dao phay ngón VPM là dòng chạy HRC50 , khả năng tối ưu phay cho thép , gang

Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký

Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký

Máy biến thế hàn Hồng Ký

Máy biến thế hàn Hồng Ký

Máy duỗi sắt Hồng Ký

Máy duỗi sắt Hồng Ký

Máy khoan bàn Hồng Ký

Máy khoan bàn Hồng Ký

Máy cắt plasma Hồng Ký

Máy cắt plasma sử dụng được khi điện yếu (200V-240V) Tiết kiệm điện năng 50%-60% Hiển thị dòng cắt bằng kỹ thuật số Hiệu suất làm..

Máy hàn điện tử Hồng Ký

Máy hàn sử dụng được khi điện yếu ( >180V) Tiết kiệm điện năng 50%-60% Hiển thị dòng hàn bằng kỹ thuật số Hiệu suất làm việc cao...

Cán dao hàn mảnh ghép

Cán dao hàn mảnh ghép

Mảnh dao hàn

bazed insert cutting

MOLD SIDE LOCK HOLDER MSL

MOLD SIDE LOCK HOLDER

SMH BORING SET

SMH BORING SET

NPM SET

NPM SET

Đuôi chuột BT40 , BT50..

PULL STUD BT40 , BT50..

Mũi taro chất lượng cao ILIX

Mũi taro chất lượng cao ILIX

Mũi Tarô ILIX

Mũi taro ILIX , Xuất xứ Germany . Hàng chất lượng cao .

Dao phay dĩa ghép AKKO

Dao phay dĩa ghép mảnh AKKO

UEF-LEF TYPE

ENDMILL UEF-LEF TYPE

Máy tiện ống Thép xây dựng

Máy tiện ống Thép xây dựng

Bàn ren JBO

Bàn ren JBO

Mũi khoan hợp kim MEGACUT

Mũi khoan hợp kim MEGACUT UD DRILL

Dây đồng EDM

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA DÂY ĐỒNG EDM TỪ MISUMI - Cắt nhanh và chính xác hơn - Bề mặt cắt mịn hơn - Giá thành rẻ hơn 30% so với các..

Bình xịt MPCL840

Sản phẩm tẩy rửa công nghiệp mới của MISUMI dễ dàng loại bỏ các vết bẩn bám chặt trên dụng cụ máy móc, thiết bị kim loại, khuôn đúc...

Dao phay lăn răng HSS Tốc độ cao .

Vật liệu HSS ( TIN , TICN ,... )

Dao Xọc Rãnh Then

Dao Xọc Rãnh Then

Collet Máy Tiện (Headstock)

Collet Máy Tiện ( Headstock )

BT TYPE

BT TYPE

TPDB Plus Korloy

TPDB Plus Korloy

Ê TÔ TAUMAX KOREA

Ê TÔ TAUMAX KOREA

Đồng hồ so

Đồng hồ so

Thước cặp

Dụng cụ đo

Mảnh dao hàn ( INOX )

Mảnh dao chuyên dùng cho vật liệu Inox

Dao móc lỗ

Dao móc lỗ

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Dụng cụ khoan cắt móng

Dụng cụ khoan cắt móng

Dụng cụ khoan cắt bề mặt

Ứnd dụng thi công bề mặt đường , mũi khoan kết cấu đặt biệt , sử dụng hợp kim đặt biệt . Thích hợp rung động va đập mạnh .

Mũi khoan nghành dầu Khí

Specially designed, using artificial diamond, carbide ..

HSK63/F

HSK63/F

HSK63/E

HSK63/E

HSK63/A

HSK63/A

HSK50/F

HSK50/F

HSK50/E

HSK50/E

Dao ngón thép gió NUI Italy

Dao ngón thép gió NUI Italy

Dao phay ngón thép gió ILLICO ITALY

Dao phay ngón thép gió ILLICO ITALY

Mũi Tarô JIS - Metric

Mũi Tarô JIS - Metric

TPDC Dirlling Korloy

TPDC Dirlling Korloy

KED Drill Korloy

KED Drill Korloy

R Endmill korloy

R Endmill korloy

Brazed Endmill Korloy

Brazed Endmill Korloy

PCD Endmill Korloy

PCD Endmill Korloy

D-Max Endmill Korloy

D-Max Endmill Korloy

C-Max Endmill Korloy

C-Max Endmill Korloy

I-Max Endmill Korloy

I-Max Endmill Korloy

Mũi vát cạnh

Mũi vát cạnh

Mũi doa NUI Italy

Mũi doa NUI Italy

Mũi khoan hợp kim KORLOY

Mũi khoan hợp kim KORLOY

Mũi khoan hợp kim TAEGUTEC

Mũi khoan hợp kim TAEGUTEC

Mũi khoan Nui Itlay Hss , Hssco

Mũi khoan Nui Itlay Hss , Hssco

King Drill Korloy

King Drill Korloy

Drill Tungaloy

Drill Tungaloy

Dao phay dĩa hợp kim

Solid Carbide Slitting Saw/Metal Slotting saws

Dao phay dĩa HSS

HSS Slitting saws / HSS saw

Mũi khoan ILIX Germany HSS , HSSCO

Mũi khoan ILIX Germany HSS , HSSCO

Endmill Carbide Megacut

Endmill Carbide Megacut

Endmill Carbide HRC65

Endmill Carbide HRC65

Endmill Carbide HRC55

Endmill Carbide HRC55

Endmill Carbide HRC50

Endmill Carbide HRC50

For Graphite

For Graphite

Collets

Collets

Driven and Static Tooling

Driven and Static Tooling

BMT - Driven Tools

BMT - Driven Tools

VDI - Driven Tools

VDI - Driven Tools

Spindle Speeders

Spindle Speeders

Evolution Line - Angle Heads

Evolution Line - Angle Heads

Classic Line - Angle Heads

Classic Line - Angle Heads

Dụng cụ kẹp ( Nhóm 11 )

GROUP 11 Clamping Elements

Tấm Từ ( Nhóm 10 )

Tấm Từ ( Nhóm 10 )

ZERO POINT ( Nhóm 9 )

ZERO POINT ( Nhóm 9 )

Ê TÔ dạng Tấm ( Nhóm 8 )

Ê TÔ dạng Tấm ( Nhóm 8 )

Ê TÔ Multitasking ( Nhóm 7 )

GROUP 7 Multitasking Vises

Ê TÔ Multiflex ( Nhóm 6 )

Ê TÔ Multiflex ( Nhóm 6 )

Ê TÔ FMS ( Nhóm 5 )

Ê TÔ FMS ( Nhóm 5 )

Phụ tùng , Phụ Kiện ( Nhóm 4 )

Phụ tùng , Phụ Kiện ( Nhóm 4 )

STD & STDFlex ( Nhóm 1 )

ETO Type STD , STDFLEX

Carbon Steel Cutting Series

Carbon Steel Cutting Series

HSK50/A

HSK50/A

Cán dao tiện trong AKKO

Cán dao tiện trong AKKO

Cán dao phay AKKO

Cán dao phay AKKO

Cán dao tiện AKKO

Cán dao tiện AKKO

BT , HSK , SK , NT - NPM ( DINE Korea )

BT , HSK , SK , NT - NPM ( DINE Korea )

Phay ren ghép mảnh

Phay ren ghép mảnh

BT , ER Collet Taro

BT , ER Collet Taro

Khoan Taro HSS

Khoan Taro HSS

Khoan taro Carbide

Khoan taro Carbide

Đầu BT , Collet Taro

Đầu BT , Collet Taro

Phay ren iso

Phay ren iso

Endmill DAMATACO

Endmill DAMATACO

Dụng cụ cắt nghành ống thép

Dụng cụ cắt nghành ống thép

Dao phay dĩa ghép mảnh

Dao phay dĩa ghép mảnh

Bàn ren UFS

Bàn ren UFS

DHF Drill Carbide High Speed

DHF Drill Carbide High Speed

Cán doa Điều chỉnh

Cán doa Điều chỉnh

Part Korloy

Part Korloy

Cán khoan Korloy

Cán khoan Korloy

Cán dao tiện Korloy

Cán dao tiện Korloy

Cán phay , Đài dao Korloy

Cán phay , Đài dao Korloy

Cán tiện cắt đứt

Cán tiện cắt đứt

Cán tiện Ren

Cán tiện Ren

Mũi doa ( Mài ) hợp kim

Mũi doa ( Mài ) hợp kim

Mâm dao phay

Mâm dao phay

Đầu móc lỗ

Đầu móc lỗ

Milling Korloy

Milling Korloy

Khoá lục giác

Khoá lục giác

Dụng cụ so tâm

Dụng cụ so tâm

Ốc phụ kiện

Ốc phụ kiện

Plus BT

Plus BT

Đầu NT

Đầu NT

Đầu CAT

Đầu CAT

Đầu HSK

Đầu HSK

Đầu BT hệ MAS

Đầu BT hệ MAS

Mũi doa ILIX Germany

Mũi doa ILIX Germany

Mũi khoan đuôi côn HSS,HSSCo.

Mũi khoan đuôi côn HSS,HSSCo.

Mũi khoan trụ ( Tiêu chuần - dài )

Mũi khoan trụ ( Tiêu chuần - dài ) . HSS , HSSCO , HSSCO TIN .

Mitsubishi Turning

Mitsubishi Turning

Cán khoan gắn mảnh

Cán khoan gắn mảnh

Cán dao tiện ngoài

Cán dao tiện ngoài

Collet Máy Tiện (Push-Type)

COLLET MÁY TIỆN ( Push-Type )

Mũi Taro DIN Type

Mũi Taro DIN Type

S TYPE

S TYPE

TPBD Drilling Korloy

TPBD Drilling Korloy

Mảnh dao hàn ( Gang )

Mảnh dao hàn ( Gang ) chuyên cho vậy liệu gang .

Dao chích rãnh Mini

Dao chích rãnh Mini

Drill Taegutec

Drill Taegutec

(Al, Cu, Sus...) For Others

(Al, Cu, Sus...) For Others

Insert DHF

Insert DHF

Bàn ren Nui

Bàn ren Nui

Dao tiện Korloy

Dao tiện Korloy

H-MAX Endmill Korloy

H-MAX Endmill Korloy

Collet Machine

Collet Machine

GERARDI Ê TÔ STD Type

GERARDI Ê TÔ STD Type

Cán dao tiện lỗ

Cán dao tiện lỗ

HSK TYPE

HSK TYPE

Mảnh dao hàn ( Thép )

Mảnh dao hàn ( Thép ) chuyên dùng cho vật liệu thép các loại

Dao chạy ren Mini

Dao chạy ren Mini

V Endmill Korloy

V Endmill Korloy

Mũi khoan Tâm

Mũi khoan Tâm

Special Tools

Special Tools

Graphite Cutting Series

Graphite Cutting Series

GERARDI ZERO POINT

GERARDI ZERO POINT

Mảnh phay Taegutec

Mảnh phay Taegutec

Dao tiện Taegutec

Dao tiện Taegutec

Collet Máy tiện (Guide Bushes)

Collet Máy tiện ( Guide Bushes )

Mũi khoét , khoan từ

Mũi khoét , khoan từ

SK TYPE

SK TYPE

Mũi doa Taegutec

Mũi doa Taegutec

Dưỡng Kiểm Tra Chính Xác JBO

Dưỡng Kiểm Tra Chính Xác JBO

Mũi Taro UNF

Mũi Taro UNF

H Endmill Korloy

H Endmill Korloy

For Super Hardened Steels

For Super Hardened Steels

Thread Milling Tool Series

Thread Milling Tool Series

Turning Tungaloy

Turning Tungaloy

Mâm cặp thủy lực

Mâm cặp thủy lực

Máy mài bàn 2 đá Hồng Ký

Máy mài bàn 2 đá Hồng Ký

Mũi Taro UNEF-UNS-UN..

Mũi Taro UNEF-UNS-UN..

NT TYPE

NT TYPE

Máy đo

Máy đo

Z Endmill Korloy

Z Endmill Korloy

Mũi doa hợp kim DUECI Italy

Mũi doa hợp kim DUECI Italy

Milling Mitsubishi

Milling Mitsubishi

Economic Series

Economic Series

Stainless Steel Cutting Series

Stainless Steel Cutting Series

Dao tiện Kyocera

Dao tiện Kyocera

Mũi doa hợp kim KORLOY

Mũi doa hợp kim KORLOY

OTHER TYPE

OTHER TYPE

I+ Endmill Korloy

I+ Endmill Korloy

Milling Kyocera

Milling Kyocera

For Hardened Steels

For Hardened Steels

Exchangeable Head Endmills

Exchangeable Head Endmills

Gerardi ÊTô Nhiều phần

Ê Tô Nhiều phần

KEMMER

KEMMER

Chấu cặp mềm

Chấu cặp mềm

Mũi Taro Rc-NPT-NPTF

Mũi Taro Rc-NPT-NPTF

Mũi khoan hợp kim TALICAB

Mũi khoan hợp kim TALICAB

F Endmill Korloy

F Endmill Korloy

DHF Supper Varible Helix

DHF Supper Varible Helix

Chấu cặp cứng

Chấu cặp cứng

TURNING Megacut

TURNING Megacut

Micro Endmills Korloy

Micro Endmills Korloy

Megacut Milling

Megacut Milling

DHF High speed & Hard Cutting

DHF High speed & Hard Cutting

Mũi chống Tâm xoay

Mũi chống Tâm xoay

Dao phay cầu hợp kim HRC60

Dao phay cầu hợp kim HRC60

Solid Endmills for difficult to cut material kORLOY

Solid Endmills for difficult to cut material kORLOY

DHF Micro endmill

DHF Micro endmill

Đầu chống Tâm chết

Đầu chống Tâm Chết

HBILZ Turning

Mảnh dao tiện ren

Mũi Taro ren cấy EG

Mũi Taro ren cấy EG

S+ Endmill Korloy

S+ Endmill Korloy

ZCCCT INSERT

ZCCCT INSERT

VDI Driven Tool Holder

VDI Driven Tool Holder

DHF Aluminum High Speed

DHF SOFT MATERIALS

Mũi Taro UNC

Mũi Taro UNC

Solid Endmills for aluminum Korloy

Solid Endmills for aluminum Korloy

UNION SSANG YONG

UNION SSANG YONG

DHF HIGH PERFORMANCE CUTTING

DHF HIGH PERFORMANCE CUTTING

VDI Static Tool Holder

VDI Static Tool Holder

A+ Endmill Korloy

A+ Endmill Korloy

CBN- PCD

CBN- PCD Insert

T Endmill Korloy

T Endmill Korloy

Khóa mở ốc cán dao

Khóa mở ốc cán dao

S+ Endmill Korloy

S+ Endmill Korloy

Sản phẩm đã xem

Phụ tùng , Phụ Kiện ( Nhóm 4 )

Phụ tùng , Phụ Kiện ( Nhóm 4 )